home
  Ara

Düğün Müzik Gruplar

Çeşitli çalgıları çalan müzisyenlerin oluşturdukları ve düğünlerde müzik yapan gruplara, düğün müzik grupları diyoruz. Bu gruplardaki çalgı sayısı, gruptaki üyelerin sayıları ile sınırlıdır. Grupta bütün çalgıların olması beklenemez ama üflemelilerden, yaylılardan vurmalı sazlardan biri ve birkaçı bulanabilir.

Düğün müzik gruplarının solistleri vardır. Bu solist grup üyelerinden biri olabileceği gibi dışarıdan da olabilir. Grup üyelerinin mutlaka çalgı çalması gerekmektedir. Müzik dünyasında kendilerine saygın bir yer edinebilmeleri için, sağlam ritim duygusuna ve müzik bilgisine sahip olmalıdırlar.

Düğünlerin üç temel müziği olan, ilk giriş müziği, ilk dans müziği ve pasta müziğini çok iyi seslendirmeleri gerekir.  Müzik grubunun konuklar üzerindeki ilk izlenimi çok önemlidir. Düğün müzik gruplarını oluşturan sanatçılar, tarzlarına göre değişik gruplara ayrılırlar. Türk rock, pop, klasik, halk, caz, blues müzisyenleri gibi. Düğün sahibinin istekleri doğrultusunda, müzik grubunun katkılarıyla düğünde çalınacak parçalar belirlenir. Belirlenen bu liste uygulanmaya çalışılır. Program esnasındaki değişiklikler, beklenmeyen aksaklıklar,  grubun ustalığıyla giderilir. O yüzden müzik grupları belirlenirken, deneyimleri ve yaptıkları işler araştırılmalıdır. Her düğün müzik grubunun farklı teknik özellikleri, tınısı ve önemi vardır. Her üyenin grup içinde ayrı bir özelliği vardır.

Düğün Müzik Gruplar
 
Copyright 2013 | Sunshine Band Kullanım Şartları Müzik Grubu Gizlilik