home
  Ara

İzmir Orkestra

Çeşitli birçok çalgı aletinin birlikte müzik yaptığı, büyüklüğü esere göre değişebilen çalgılar topluluğuna orkestra denir. Orkestralarda dört ana çalgı aleti grubu bulunur. Her çalgı grubunun farklı teknik özellikleri, tınısı ve önemi vardır. Besteci anlatmak istediği konuyu ya da duyguyu bu çalgıların ses tınılarına veya çalınma tekniklerine göre, kendine en yakın biçimde, belli bir bilgi ve mantık içinde kullanır.

Orkestra çalgıları ses rengi, yapı ve sesin elde ediliş tekniklerine göre dört ana kümeye ayrılır:

1. Tahta üflemeli çalgılar (flüt, obua, klarinet, fagot)
2. Bakır üflemeli çalgılar (korno, trompet, trombon, tuba)
3. Vurmalı çalgılar (timpani, zil, davul, çan, piyano)
4. Yaylı çalgılar (keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, arp)

Bu çalgıların birlikte kullanımları da değişik adlarla adlandırılır; ikili, üçlü, dörtlü gibi. Yaklaşık yüz kişinin çaldığı hemen hemen bütün çalgı türlerinin yer aldığı büyük orkestralara, senfoni orkestrası adı verilir. Profesyonel ya da amatörler tarafından konser verilmek üzere kurulmuş orkestralara da filarmoni orkestrası denir. Büyük orkestraların yanı sıra yirmi kişiyi aşmayan küçük orkestralar da vardır (oda orkestrası gibi).

İzmir’de orkestra denilince akla, deneyimli kadrosu, güçlü vokalleri, zengin repertuarıyla SUNSHİNE BAND gelir. Son derece eğlenceli ve unutamayacağınız geceleri onlarla yaşarsınız.

Orkestralar sahneye yarım daire biçiminde yerleşir. Orkestra şefi tüm sanatçıları görebileceği, önde yüksekçe bir yerde durur. Çalgı sayısı ve çalgıların sahnedeki konumları, şefin tercihine göre değişebilir.

Orkestra şefi el, kol hareketleriyle orkestrayı yönetir. Müziğin türüne göre çalgıcıların nerede hızlı, nerede yavaş çalacağına, hangi ritmin kullanılacağına, bir çalgının ne zaman yumuşak ya da canlı çalınmasına el kol hareketleriyle işaret eder. Bazen baton denen ince bir çubukla orkestrayı yönetir. Müziğe canlılık veren ve kişilik kazandıran orkestra şefidir.

İzmir Orkestra
 
Copyright 2013 | Sunshine Band Kullanım Şartları Müzik Grubu Gizlilik