home
  Ara
Kına Gecesi Organizasyonu

Evlenecek olan kızın, ailesi, yakınları ve arkadaşlarıyla kadın kadına geçirilen, eğlenilen, hüzünlerin doruğa çıktığı, gelin ve konukların ellerine kına yaktığı geceye, kına gecesi denmektedir. Geleneksel yapının korunduğu kırsal kesimde bu gece ilk çıktığı özelliği ile hala yaşatılmaktadır. Büyük kentlerde türlü nedenlerle ya yapılmamakta ya da eğlenceden ibaret bir gün olmaktadır. Oysa kına gecesi gelin kızın baba evindeki son gecesidir. Son vedalaşmadır. Günümüzde eğlenceye dönük, eğer evlilik nikâh töreni biçimindeyse düğünün yerini alan eğlence durumuna geçti.

Geline kına yakmak eski geleneklerdendir. Kırsal kesimde kınanın eşleri birbirine sevgili yapma amacıyla yakıldığı söylenmektedir. Gelin ve konukların ellerine yakılarak evlilik kurumunun kutsandığı varsayılmaktadır. Kınaya değişik yöntemlerle davet edilir. Kimi yörelerde kuru kına, kiminde şeker, kiminde sakız, kiminde de sözlü çağrıda bulunulur. Geline yakılacak kına oğlan evi tarafından alınır. Kız evine gün öncesi gönderilir. Kına tepsisinde çerezler, tatlılar, kına helvası bulunur.

Kına gecesi kız evinde olur. Çağrılı kadınlar önce oğlan evinde toplanırlar, oradan topluca kız evine giderler. Bunlara kınacılar da denir. Kınacılar gelinceye kadar kız evinde çeşitli eğlenceler düzenlenir. Oğlan evi gelince kız evi mahzunlaşır, eğlenme sırası oğlan evindedir. Kınacılar kız evinde ağırlanır. Eğlenceler bir süre devam eder, sıra kınanın yakılmasına gelir. Gelinin başına al duvak takılır, bir tas içinde analı babalı bir kadın tarafından kına karılır. Kınanın içine para ya da altın konur. Bu hem bereket dileği hem de baht açıklığı amacına yöneliktir. Kına tepsisi önde gelin arkada bir kolunda yeni gelin, diğer koluna kız girerek odada üç kez dönülür. Gelinin kınasını başı bütün (analı,babalı) bir kadınla, bir kız yakar. Bu arada kız elini açmaz, kaynana gelinin avucunun ortasına bir altın koyar. Gelinin ellerine kına yakılır. Eller bağlanır. Kına türküleri söylenir. Bunlar sitemkâr ve acıklı türkülerdir. Kına yakıldıktan sonra kadınlar evlerine giderler. Gelinin yanında genç kızlar kalır. Sabah gelinin elindeki kına yıkanır. Altın ya da para fakir birine verilir veya kızlar tarafından damada götürülüp bahşiş alınır.

Çok yaygın olmamakla birlikte bazı yörelerde, damat içinde kına gecesi düzenlenir. Büyük kentlerde bu işler daha modern bir biçimde, özel mekânlarda kına gecesi organizasyon kuruluşları tarafından yapılır. Kına gecelerinde bu firmalarla çalışmak davet sahibini rahatlatır. Çünkü organizasyon firmaları, kına gecesindeki tüm ayrıntıları en doğru biçimde izleyip, hiçbir şeyi atlamadan uygulatabiliyor.

Kına Gecesi Organizasyonu
AkordiyonMenu
Copyright 2013 | Sunshine Band Kullanım Şartları Müzik Grubu Gizlilik